• NIEUW SPORTAANBOD VOOR RECREANTEN EN OUDEREN BINNEN DE CORRIDOR:
  KOMBIFIT

  KombiFit is een aanbod van verschillende sporten binnen de korfbalvereniging. KombiFit is
  primair bedoeld voor leden vanaf 45 jaar, die niet aan de reguliere korfbalcompetitie willen
  deelnemen, maar die wel met andere mensen willen blijven sporten of bewegen binnen de
  vereniging. Het sportaanbod van KombiFit is laagdrempelig en afgestemd op de fysieke
  mogelijkheden en behoeften van de deelnemers.
  Het KombiFitprogramma omvat een sport- en beweegaanbod. In het voor- en najaar zijn de
  activiteiten meestal buiten op natuurgras en in de winter binnen. Een training duurt
  gemiddeld één tot anderhalf uur, afhankelijk van de activiteit. Er kan bijvoorbeeld een keuze
  gemaakt worden uit de volgende activiteiten: 4Korfbal / Beachkorfbal, Koersbal/ Bowls, Disc
  Golf, Speedminton, Sportief wandelen, Fithockey enzovoorts, mede afhankelijk van de
  belangstelling van de deelnemers.
  KombiFit begint met een warming-up, wordt vervolgd met een centrale sportactiviteit en
  eindigt altijd met een cooling-down. Na afloop van de training is er tijd om in de informele
  sfeer van het clubhuis gezellig na te praten.
  Voor de nieuwe KombiFitgroep hebben zich al verschillende belangstellenden aangemeld.
  De groep gaat op woensdag 26 augustus a.s. van start aan de Van Gentlaan 2A in Breugel.
  De ontvangst is om 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de training begint onder de enthousiaste
  leiding van Faaike Jansen.
  Mocht je ook interesse hebben voor deze nieuwe sportactiviteit, dan kun je je aanmelden bij
  Nelly Scheepens. Je kunt haar bereiken onder telefoonnummer 0499-476668