• Privacyverklaring

   


  Privacy statement

  Korfbalvereniging de Corridor neemt privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We zullen uw persoonsgegevens altijd op een manier gebruiken die het vertrouwen waard is en alleen gebruiken om de doelstellingen van korfbalvereniging de Corridor te behalen.


  Website
  U kunt de website van korfbalvereniging de Corridor bezoeken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Wij houden geen gegevens bij wanneer u onze website bezoekt.


  Links naar andere websites
  Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.


  Ledenadministratie
  Wij gebruiken uw gegevens enkel om als korfbalclub te kunnen functioneren, hierbij behoort het versturen van een eventuele nieuwsbrief aan onze leden. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de nieuwsbrief kunt u verzoeken om zich uit te schrijven van deze nieuwsbrief. Om als korfbalclub te kunnen functioneren zullen wij uw gegevens vastleggen in onze ledenadministratie. Wij hebben deze gegevens nodig om een teamindeling te kunnen maken, voor facturatie en ter registratie bij de KNKV. De ledenadministratie wordt gevoerd in sportlink. De applicatie heeft maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.


  Gebruik social media en plaatsingen op de website
  Korfbalvereniging de Corridor plaats sfeer impressies en foto’s van evenementen op de website en op social media van de leden die een toestemmingsverklaring hebben getekend.


  Doorgeven van gegevens aan derden
  Korfbal vereniging de Corridor kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van de vereniging, uw gegevens verstrekken aan derden. Dit zal zijn als dat wordt vereist door wet- of regelgeving en daarnaast zullen wij uw gegevens verstrekken aan de KNKV. Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan een commerciële partij.


  Bewaren van gegevens
  Korfbalvereniging de Corridor bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer je jezelf uitschrijft als lid, zullen wij je gegevens verwijderen. 


  Uw rechten inzake gegevensbescherming
  U heeft het recht om van korfbalvereniging de Corridor informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door korfbalvereniging de Corridor en toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang.


  Vragen
  Indien u vragen heeft over uw privacy dan kunt u zich richten tot secretariaat.corridor@gmail.com