• Op zondag 19 januari was Sannah Scheepens onze “Pupil van de Week”.

  Ze heeft eerst zeer fanatiek geoefend met het nemen van een doorloopbal

  op een hoge korf. Sannah mocht de openingsbal nemen en kreeg uit handen

  van scheidsrechter J. van Bijsterveldt een oorkonde en een snoepzak.

  Ze heeft de hele wedstrijd vanaf de reservebank aandachtig gevolgd en ook

  tijdens de rust was ze erg benieuwd wat de coach in het kleedlokaal te zeggen

  had. Corridor 1 won de wedstrijd tegen de Midako 1 overtuigend met 15 – 5.