• INFORMATIE VOOR (NIEUWE) LEDEN


  INFORMATIE VOOR LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN
   

  Je bent lid van een vereniging en daar zitten een aantal dingen aan vast. Aan de ene kant zorgt de vereniging ervoor:
  ⦁ dat je in een team wordt ingedeeld, passend bij jouw leeftijd en/of kwaliteiten, waarbij we zoveel mogelijk proberen rekening te houden met jouw wensen.
  ⦁ dat je leuke trainingen kunt volgen, 1 of 2 keer in de week, op het veld, kunstgrasveld en in de zaal.
  ⦁ dat je na een tijdje wedstrijden speelt in competitieverband. Buiten vanaf ± eind augustus, september tot half oktober, en eind maart-mei. Binnen in de zaal ± half oktober tot half maart.
  ⦁ dat je het van de trainer/leider doorkrijgt als er een afgelasting van training of wedstrijd is.
  ⦁ dat er het hele jaar door leuke activiteiten georganiseerd worden.
  ⦁ dat je bij de leiding of het bestuur terecht kunt als er iets niet naar je zin gaat of je wilt jouw ideeën inbrengen. Het mailadres is secretariaat.corridor@gmail.com
  ⦁ dat je op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zaken kunt inbrengen en mee kunt stemmen over een aantal besluiten; ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

   
  CONTRIBUTIE
  Een nieuw seizoen begint 1 augustus. Tussentijdse afmeldingen zorgen voor veel problemen; teamindelingen, KNKV aanmeldingen enz. We willen graag benadrukken dat afmeldingen voor een volgend seizoen vóór 1 mei doorgegeven dienen te worden aan het secretariaat:  email: secretariaat.corridor@gmail.com.
  De factuur van de contributie ontvang je van de penningmeester aan het begin van het seizoen. Hieronder staan de verschillende contributiebedragen per seizoen. Als je op 1 oktober de aangegeven leeftijd hebt, dan geldt het bedrag voor het gehele seizoen. Contributie dient tijdig overgemaakt te worden op bankrekeningnr. NL88 RABO 0148 2068 08 (Rabobank te Son en Breugel) t.n.v. De Corridor.
  Senioren                                :       € 175,00      (19 jaar en ouder)
  Kombifit                                 :       € 135,00
  Jeugdleden                             :       € 120,00      (7 t/m 18 jaar)
  Rustende leden                      :        €   25,00

  KLEDING
  De clubkleuren van Corridor zijn groen/wit (groen shirt, wit rokje en witte sokken). Voor de wedstrijden worden shirts en rokjes verstrekt.  Als lid zorg je zelf voor witte sokken (eventueel via de webshop op de site te bestellen) en gepaste schoenen; in de zaal geschikte zaalschoenen (geen zwarte zool), op het veld en kunstgras voetbal/kunstgrasschoenen (sommige zijn geschikt voor beiden). Indien mogelijk worden aan het begin van het seizoen ook trainingspakken verstrekt. Deze moeten aan het einde van het seizoen ingeleverd worden en blijven in het bezit van de club. Voor de trainingen is het afhankelijk van het weer: trainingspak of korte broek, shirt en geschikte schoenen.

  TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
  De eerste helft van het buitenseizoen is van augustus tot half oktober. Vanaf half oktober begint het binnenseizoen tot half maart. De tweede helft van het buitenseizoen is van half maart t/m mei.
  In de maanden juni en juli zijn er geen trainingen en wedstrijden. Wel zal er voor de jeugd een zomeractiviteit worden georganiseerd, waaraan tegen een redelijke vergoeding kan worden deelgenomen. De jeugdleden krijgen daarover t.z.t. informatie.
  De organisator van de competitie is het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). Bij de wedstrijden dien je ruim op tijd aanwezig te zijn. Wie om dringende redenen is verhinderd, dient zich tijdig af te melden bij de coach, zodat er, indien nodig, voor een vervangster gezorgd kan worden. Laat je teamgenoten niet in de steek en meld je zo min mogelijk af!

  Sportiviteit & respect
  Heb respect voor de scheidsrechter die de wedstrijd leidt, zowel in als buiten het veld.
  Ongeïnteresseerd en nonchalant gedrag werkt demotiverend voor de trainer(s)/coach(es).
  Probeer als ouder zijnde het kind respect mee te geven voor de trainer(s)/coach(es).
  Coaching door supporters kan voor kinderen heel verwarrend zijn. Het kind heeft het al zo druk met op de bal letten, spelregels en de eigen coach.

  VERVOER
  Bij uitwedstrijden van jeugdteams wordt van de ouders verwacht dat ze op toerbeurt het vervoer per auto voor hun rekening nemen. Dit aan de hand van een wedstrijdschema wat voorafgaand aan het seizoen wordt verstrekt.

  ZAALWACHT EN BARDIENST
  Voor het zaalseizoen moet elke vereniging zaalwacht houden in de zaal waar de thuiswedstrijden plaats vinden. Bij de senioren word dit ingevuld door de speelsters zelf en bij de jeugd word verwacht van de ouders dat ze dit op toerbeurt voor hun rekening nemen bij de wedstrijd van hun dochter(s). Dit geldt in het buitenseizoen ook voor de bardienst in de kantine van het clubgebouw. Ruilen dient onderling te geschieden.

  SCHEIDSRECHTERS
  Om de wedstrijden te leiden dient de club bij elke thuiswedstrijd een scheidsrechter te leveren. Van senioren- en juniorleden wordt verwacht dat ze per jaar een aantal wedstrijden fluiten. Je kunt je ook opgeven voor een scheidsrechter cursus. Het KNKV heeft een website waarop de spelregels van het korfbalspel worden toegelicht. Het adres is www.korfbalmasterZ.nl

  VRIJWILLIGERS
  Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom hopen wij dat alle leden en ouders hier een bijdrage aan willen leveren. Dit kan in de vorm van trainster/begeleidster bij een team, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de TC, in een commissie (sponsor-, activiteiten-, kamp-, arbitrage-, materialen-, ouder- of barcommissie) of werkgroep.
  Er komt nogal wat bij kijken om een vereniging op een gezonde manier draaiende te houden. Daarvoor is de inbreng van iedere betrokkene noodzakelijk. We zijn trots op de Corridor van nu. Alleen SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat het een genot is en blijft om lid te zijn van de Corridor, van jong tot oud.

  ACTIVITEITEN
  Met alleen de contributie redden we het financieel niet, dus moeten we ook op andere manieren geld inzamelen voor de vereniging. Door o.a. sponsors en de volgende activiteiten.
  Vlooienmarkt: Het grootste evenement is de jaarlijkse vlooienmarkt in maart. Elk lid dient  vooraf hieraan één lotenboekje te verkopen. Verder wordt er verwacht van leden dat men meehelpt met het ophalen/sorteren op de zaterdag en/of het verkopen op de zondag.
  Grote Club Actie: Alle jeugdleden ontvangen jaarlijks een lotenboekje van de Grote Club Actie. Er wordt van elk jeugdlid verwacht dat ze minimaal 5 loten verkopen.
  Overige activiteiten: Regelmatig worden er gezellige activiteiten georganiseerd zoals bijv. het gezelligheidstoernooi, koppelschieten en een goederen- en dienstenveiling.
  ALGEMENE LEDENVERGADERING
  Elk lid van 18 jaar en ouder is stemgerechtigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook junioren en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Hier wordt o.a. het bestuur gekozen, wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de vereniging en worden bepaalde besluiten genomen zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de contributie.